kinh hien vi, dụng cụ đo, thiết bị đo 3D nexiv.

clever clever clever clever niko
Giao thoa 3D/ đồng tiêu, ,
Giao thoa 3D/ đồng tiêu
Home Giao thoa 3D/ đồng tiêu -
Kính hiển vi giao thoa (Nikon) Kính hiển vi giao thoa (Nikon)

Phân giải 1pm (Luật FVWLI)
Quan sát quang trường
Tính năng quan sát kính hiển vi quang học
Tối ưu trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu nano

Kinh hiển vi điện tử quét Kinh hiển vi điện tử quét

Cỡ thân vỏ (325x490x430)
Phương thức tự động song song
Hình ảnh tối đa 60000x
Khả năng lắp đặt EDS (phân tích thành phần)

X-ray and CT Inspection X-ray and CT Inspection

X-ray and CT Inspection offer non-destructive methods to view the internal structures of electronic or industrial parts for defect inspection and...


N.I.VINA Co., Ltd.
Địa chỉ: số 4-BT3 khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84)-24-3212-3727 - Fax: (+84)-24-3212-3728
Email: info@nivina.com.vn  - Web: www.nivina.com.vn