kinh hien vi, dụng cụ đo, thiết bị đo 3D nexiv.

clever clever clever clever niko
Trụ sở, ,
GIỚI THIỆU
gioi-thieu

Giới thiệu

tru-so
lich-su

Lịch sử

tin-tuc

Tin tức


Trụ sở

Giới thiệu trụ sở (Đường tìm đến)
 

Trụ sở Việt Nam 
N.I.VINA Co., Ltd.
Địa chỉ: 4 BT3 Khu Trung Văn, Nam Từ Liên, Hà Nội
Tel: (+84)4-3212-3727 - Fax: (+84)4-3212-3728
Email: info@nivina.com.vn  - Web: www.nivina.com.vn 

 

Trụ sở chính Yongin Suji
Gyeonggy-do Yongin-si Suji-gu Sinsu-ro 767 Bundang-Suji U-Tower Knowledge Industry center No.403
Tel: (+82)2-6925-1048      Fax: (+82)2-6925-1049
E-mail: nitech@nitech.co.kr

Gyeonggy-do Yongin-si Suji-gu Sinsu-ro 767 Bundang-Suji U-Tower  A-dong No403
(+82)2-6925-1048

 

Giao thông công cộng
Sử dụng subway: Đường Shinbundang, khoảng 30m từ cửa số 3 ga Dongcheon

Sử dụng xe buýt:  Xe số 700-2, 720, 730, 1251, 5500, 6800 xuống ga Dongcheon đi bộ khoảng 1phut

Trụ sở , ,, trang

N.I.VINA Co., Ltd.
Địa chỉ: số 4-BT3 khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84)-24-3212-3727 - Fax: (+84)-24-3212-3728
Email: info@nivina.com.vn  - Web: www.nivina.com.vn