Hotline Hotline
096.465.0110
niko
Hotline
clever clever clever clever
Danh mục sản phẩm
thiet-bi-do-hang-nikon

Thiết bị đo hãng Nikon

kinh-hien-vi-dien-tu-quet-sem

Kính hiển vi điện tử quét SEM

thiet-bi-do-hang-rational

Thiết bị đo hãng Rational

kinh-hien-vi-trung-quoc

Kính hiển vi Trung Quốc

thiet-bi-do-hang-mitutoyo

Thiết bị đo hãng Mitutoyo

thiet-bi-do-hang-accretech

Thiết bị đo hãng ACCRETECH

phan-mem-do-luong-phan-tich

Phần mềm đo lường-phân tích

can-dien-tu

Cân điện tử

thiet-bi-do-khac

Thiết bị đo khác

Đại điện phân phối
TỪ NĂM 2015
Đại diện phân phối
TỪ NĂM 2016
Đại diện phân phối
TỪ NĂM 2017
Đại diện phân phối
TỪ NĂM 2020
Đại diện phân phối
TỪ NĂM 2019
Thiết bị đo hãng Nikon
thiet-bi-do-hang-nikon  Kính hiển vi soi nổi
thiet-bi-do-hang-nikon  Kính hiển vi kim tương
thiet-bi-do-hang-nikon  Kính hiển vi đo lường
thiet-bi-do-hang-nikon  Máy chiếu biên dạng
thiet-bi-do-hang-nikon  Máy đo tọa độ 3 chiều
thiet-bi-do-hang-nikon  Thước đo cao điện tử
thiet-bi-do-hang-nikon  Phụ kiện Nikon

Máy chiếu biên dạng

Mã SP: V12B

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ745

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ1270/1270i

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ18/25

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ445

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ800N

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ745T

MÁY ĐO 3D NIKON VMA SERIES

Mã SP: VMA-2520

MÁY ĐO 3D NIKON VMA SERIES

Mã SP: VMA-4540

Máy chiếu biên dạng

Mã SP: V12B

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ745

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ1270/1270i

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ18/25

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ445

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ800N

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI

Mã SP: SMZ745T

MÁY ĐO 3D NIKON VMA SERIES

Mã SP: VMA-2520

MÁY ĐO 3D NIKON VMA SERIES

Mã SP: VMA-4540
Kính hiển vi điện tử quét SEM
kinh-hien-vi-dien-tu-quet-sem  Thiết bị chuẩn bị mẫu SEM

Máy phủ ion cho mẫu SEM

Mã SP: COXEM SPT-20

Máy đánh bóng ion COXEM CP-8000

Mã SP: COXEM CP-8000

Kính hiển vi điện tử quét hãng COXEM - EM-30N

Mã SP: EM-30N

Kính hiển vi điện tử quét hãng COXEM - CX-200Plus

Mã SP: CX-200Plus

Máy phủ ion cho mẫu SEM

Mã SP: COXEM SPT-20

Máy đánh bóng ion COXEM CP-8000

Mã SP: COXEM CP-8000

Kính hiển vi điện tử quét hãng COXEM - EM-30N

Mã SP: EM-30N

Kính hiển vi điện tử quét hãng COXEM - CX-200Plus

Mã SP: CX-200Plus
Thiết bị đo hãng Rational
thiet-bi-do-hang-rational  Máy đo tọa độ 2 chiều
thiet-bi-do-hang-rational  Kính hiển vi công cụ
thiet-bi-do-hang-rational  Kính hiển vi công nghiệp
thiet-bi-do-hang-rational  Máy chiếu biên dạng
thiet-bi-do-hang-rational  Máy đo biên dạng và đọ độ tròn
thiet-bi-do-hang-rational  Thước đo cao

Máy đo biên dạng và đo độ tròn

Mã SP: TPM-1540

Máy đo biên dạng và đo độ tròn

Mã SP: DTP-1540V

Máy đo biên dạng và đo độ tròn

Mã SP: DTP-A1540

Máy chiếu biên dạng nhiều ống kính

Mã SP: CPJ-3015CZ

Máy chiếu biên dạng tự động

Mã SP: CPJ-3020DZ

Máy chiếu biên dạng

Mã SP: CPJ-6020V

Kính hiển vi công nghiệp

Mã SP: MTM-1010M

Máy đo tọa độ 2 chiều tự động

Mã SP: VMS-3020H

Kính hiển vi công nghiệp

Mã SP: MTM-1510M

Máy đo biên dạng và đo độ tròn

Mã SP: TPM-1540

Máy đo biên dạng và đo độ tròn

Mã SP: DTP-1540V

Máy đo biên dạng và đo độ tròn

Mã SP: DTP-A1540

Máy chiếu biên dạng nhiều ống kính

Mã SP: CPJ-3015CZ

Máy chiếu biên dạng tự động

Mã SP: CPJ-3020DZ

Máy chiếu biên dạng

Mã SP: CPJ-6020V

Kính hiển vi công nghiệp

Mã SP: MTM-1010M

Máy đo tọa độ 2 chiều tự động

Mã SP: VMS-3020H

Kính hiển vi công nghiệp

Mã SP: MTM-1510M
Thiết bị đo hãng Mitutoyo
thiet-bi-do-hang-mitutoyo  Panme - Đế kẹp
thiet-bi-do-hang-mitutoyo  Thước cặp
thiet-bi-do-hang-mitutoyo  Đồng hồ so - Đế gá
thiet-bi-do-hang-mitutoyo  Thước đo cao
thiet-bi-do-hang-mitutoyo  Bàn Map - Bàn thao tác
thiet-bi-do-hang-mitutoyo  Bộ căn mẫu

Đế từ gá đồng hồ so

Mã SP: 7011S-10

Đế từ khớp thủy lực - 7 Series

Mã SP: 7032B

Đồng hồ so điện tử - 543 Series

Mã SP: 543-390

Đồng hồ so chân gập - 513 Series

Mã SP: 513-404-10E

Đồng hồ so cơ - Series 2

Mã SP: 2046S

Đế kẹp Panme - 156 Series

Mã SP: 156-105-10

Đế kẹp Panme - 156 Series

Mã SP: 156-102

Đế kẹp Panme - 156 Series

Mã SP: 156-101-10

Panme cơ khí - 103 Series

Mã SP: 103-139-10

Đế từ gá đồng hồ so

Mã SP: 7011S-10

Đế từ khớp thủy lực - 7 Series

Mã SP: 7032B

Đồng hồ so điện tử - 543 Series

Mã SP: 543-390

Đồng hồ so chân gập - 513 Series

Mã SP: 513-404-10E

Đồng hồ so cơ - Series 2

Mã SP: 2046S

Đế kẹp Panme - 156 Series

Mã SP: 156-105-10

Đế kẹp Panme - 156 Series

Mã SP: 156-102

Đế kẹp Panme - 156 Series

Mã SP: 156-101-10

Panme cơ khí - 103 Series

Mã SP: 103-139-10
Thiết bị đo hãng ACCRETECH
thiet-bi-do-hang-accretech  Máy đo tọa độ 3 chiều
thiet-bi-do-hang-accretech  Máy đo biên dạng và độ nhám
thiet-bi-do-hang-accretech  Máy đo độ tròn, độ trụ
thiet-bi-do-hang-accretech  Phần mềm đo Accretech
thiet-bi-do-hang-accretech  Phụ kiện Accretech

Kim đo

Mã SP: Kim đo

Cảm biến laser đường đo

Mã SP: Cảm biến laser đường đo

Đầu đo

Mã SP: Đầu đo

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: CONTOURECORD 2600G

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: CONTOURECORD 1600G

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: SURFCOM 480B

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: SURFCOM C5 Type-C/Type-S

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: HANDYSURF E-35A/E-40A/E-45A

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: SURFCOM 130A

Kim đo

Mã SP: Kim đo

Cảm biến laser đường đo

Mã SP: Cảm biến laser đường đo

Đầu đo

Mã SP: Đầu đo

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: CONTOURECORD 2600G

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: CONTOURECORD 1600G

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: SURFCOM 480B

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: SURFCOM C5 Type-C/Type-S

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: HANDYSURF E-35A/E-40A/E-45A

Máy đo biên dạng và độ nhám

Mã SP: SURFCOM 130A
Phần mềm đo lường-phân tích
phan-mem-do-luong-phan-tich  Phần mễm hãng ZOOTOS

Phần mềm phân tích Leopard

Mã SP: LEOPARD i-SERIES

Phần mềm đo lường Leopard

Mã SP: Leopard m-Series

Phần mềm phân tích Leopard

Mã SP: LEOPARD i-SERIES

Phần mềm đo lường Leopard

Mã SP: Leopard m-Series
Cân điện tử
can-dien-tu  Cân điện tử
can-dien-tu  Cân phân tích

Cân điện tử - CAS AD Series

Mã SP: AD-2.5

Cân điện tử - CAS AD Series

Mã SP: AD-2.5
Thiết bị đo khác
thiet-bi-do-khac  Thiết bị quang học
thiet-bi-do-khac  Thiết bị kiểm tra độ cứng
thiet-bi-do-khac  Hệ thống chuẩn bị mẫu kim tương
thiet-bi-do-khac  Thiết bị kiểm tra môi trường
thiet-bi-do-khac  Thiết bị đo điện - điện tử

Kính hiển vi điện tử cầm tay DINOLITE

Mã SP: AM2111

Kính hiển vi điện tử hãng VITINY

Mã SP: UM-08

Máy đo độ cứng Micro Vicker - Matsuzawa

Mã SP: MMT X7

Máy đo độ cứng Vicker - Matsuzawa

Mã SP: VMT-X

Kính hiển vi điện tử cầm tay DINOLITE

Mã SP: AM2111

Máy đo độ cứng Micro Vicker - Matsuzawa

Mã SP: MMT X7

Máy đo độ cứng Vicker - Matsuzawa

Mã SP: VMT-X
thiet bi ve sinh thiet bi ve sinh thiet bi ve sinh thiet bi ve sinh thiet bi ve sinh thiet bi ve sinh
 
HOTLINE

Hotline 1: 096.465.0110

Hotline 2:

Tư vấn bán hàng
Mr Na In Kang - Korean Manager
Mr Na In Kang - Korean Manager 083.325.1049
Mr Lee Mu Seok - KOREA MANAGER
Mr Lee Mu Seok - KOREA MANAGER 038.313.1048
Mr Phúc - Kinh doanh
Mr Phúc - Kinh doanh 096.815.1813
Mr Huấn - Hỗ trợ kỹ thuật
Mr Huấn - Hỗ trợ kỹ thuật 097.917.5569
Mr Thưởng - Kinh doanh
Mr Thưởng - Kinh doanh 097.832.6569
Mr Ngọc - Hỗ trợ kỹ thuật
Mr Ngọc - Hỗ trợ kỹ thuật 096.776.1171
Mr Tâm - Hỗ trợ kỹ thuật
Mr Tâm - Hỗ trợ kỹ thuật 086.239.6388
Mr Khương - Quản lý Kinh doanh
Mr Khương - Quản lý Kinh doanh 0868.303.137
 

 

CÔNG TY TNHH NI VINA

VP Hà Nội:  Ô DV3-2.10, tầng 2, Tòa nhà CT2&3, KDT Dream Town,Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

VP HCM: Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Hotline: 096.465.0110

TEL: 0243.212.3727

Email:marketing@nivina.com.vn

Webwww.nivina.com.vn 

         www.toolvina.com

         www.vinamt.com

 

LIÊN KẾT, CHIA SẺ
Facebook Facebook
Google Plus Google +
Twitter Twitter
© Copyright 2009 - 2023 All rights reserved.   Thiết kế website Đang Online: 1 Hôm nay: 24 Trong tuần: 68 Trong tháng: 30    Tổng: 2446084
HOTLINE : 096.465.0110